ហេតុអ្វី​ច្រមុះ​របស់​ជនជាតិ​អាស៊ី​សំប៉ែត ចំណែក​ពួក​លោក​ខាងលិច​បែរ​ស្រួច​? – CEN