បុរស​ម្នាក់​ប្តឹង​បងប្រុស​ខ្លួន ដោយសារ​ពង្រាយ​ក្នុងផ្ទះ​កខ្វក់​ពេក​ – CEN