ជន​បែក​ថ្នាំ​ទើប​ចេញពី​ពន្ធនាគារ យក​កាំបិត កាប់​ទៅលើ​បុរស​ម្នាក់ រយះ​ក្បាល​ – CEN