នាយក​វិទ្យាស្ថាន​ពហុបច្ចេកទេស​បង្កើត​កម្មវិធី​មហាសង្គ្រានប្រ​ចាំ​សាលា​បង្ក​ភាពសប្បាយ​រីក​ដល់​សិស្ស​និង​មហាជន ​ព្រមទាំង​ទទួល​បានកា​រគាំទ្រ​ខ្លាំង​ពី​ភ្ញៀវទេសចរ​ចូល​មក​លេង​ល្បែង​ប្រជាប្រិយ​កំសាន្ត​ – CEN