បុគ្គលិក​ស្រី​ដ៏​គំរូ ជូត​សម្អាត​វ៉ា​លី​ស​អ្នកដំណើរ មិន​ឲ្យ​ទាស់ចិត្ត​ទេ ឃើញ​ហើយ​មិន​សរសើរ​មិនបាន​! (​មាន​វីដេអូ​) – CEN