មើល​គ្រូពេទ្យ​បុរាណ​ឥណ្ឌា ប្រើ​ពន្លាក និង​ញញួរ ព្យាបាល​សន្លាក់ឆ្អឹង​ឲ្យ​អ្នកជំងឺ​ (Video inside) – CEN