អាមេរិក​ប្រកាស​ដាក់​ទណ្ឌកម្ម មន្ត្រី និង​សេដ្ឋី​រុស្ស៊ី​ – CEN