សត្វ​ចម្លែក​រាប់លាន មក​ទើរ​ពេញ​ឆ្នេរសមុទ្រ​នៅ​ថៃ​ – CEN