អា​ធំ​ដាច់​ហ្វ្រាំង ជាន់​អាតូច​យ៉ាង​សាហាវ បណ្តាល​ឲ្យ​មនុស្ស ២៣ នាក់ រងរបួស​គួរ​ឲ្យ​អាសូរ​ – CEN