អភិបាល​រាជធានី ដាំ​កូន​ឈើ​ជាង​៣០០០​ដើម​នៅ​ខណ្ឌ​សែន​សុខ ដើម្បី​ឲ្យ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ជា​ទីក្រុង​បៃតង​និង​មាន​បរិស្ថាន​ល្អ​ – CEN