ប្រកាស​ឲ្យ​កងទ័ព​ក្រោកឈរ​ត្រៀម​បង្ក្រាប​បដិវត្តន៍​ពណ៌ និង​ទប់ស្កាត់​សកម្មភាព​ប្រឆាំង​ការអនុវត្ត​ច្បាប់​ចំពោះ​ជន​ក្បត់ជាតិ​ – CEN