ដើម​ជ័រ​រាប់ពាន់​ដើម និង​ឈើប្រណិត​ផ្សេងទៀត កំពុង​ត្រូវបាន​បំផ្លាញ​នៅ​ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី និង​រតនគិរី (Video inside) – CEN