ករណី​អំពាវនាវ​ឲ្យ​ប្រជាជន​ធ្វើបាតុកម្ម​បើ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​ត្រូវ​រំលាយ ចេញ​ដីកា​បញ្ជា​ឲ្យ​ប្រធាន​សហព័ន្ធ​និស្សិត​បញ្ញវន្ត​កម្ពុជា ចូល​បំភ្លឺ​នៅ​នាយកដ្ឋាន​សន្តិសុខ​ផ្ទៃក្នុង – CEN