អគ្គិភ័យ​ឆេះ​រថយន្ត​ទំនើប​អស់បី​គ្រឿង ​នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ – CEN