នេសាទ​បាន​ត្រី​ធំ​មួយ​កាត់ថ្លៃ ១.៥០០​លាន​ដុង ឈ្មួញកណ្តាល​ចាក់​លុយ​ពី​បា​ឡូ ទិញ​យក​ភ្លាម​ដោយ​ពុំ​តថ្លៃ ចុង​ក្រោយ​ទើប​ដឹងថា អ្នកទិញ​ចំណេញ​កប់​ក្តោង​ (Video inside) – CEN