នារីម្នាក់ស្រែកស្ទើរគាំងបេះដូង ខណៈមិត្តប្រុសស្រាប់តែជួបរឿងអកុលបែបនេះ ក្នុងអំឡុងស្នើសុំខ្លួនរៀបការ (មានវីដេអូ) – CEN