ស្ត្រី​ម្នាក់​ត្រូវ​ប្តី​មាន​សតិ​មិន​គ្រប់​កាប់ និង​កាំបិតផ្គាក់​ដាក់​ករ​ស្លាប់​ភ្លាមៗ​ក្នុង​ថ្លុកឈាម​ – CEN