រូបសំណាក់​សត្វ​ឆ្កែ​តំណាងអោយ​ឆ្នាំច បាន​នឹង​កំពុងដំណើរការ​សាងសង់​នៅ​វត្ត​រមណីយដ្ឋាន​ភ្នំ ដើម្បី​ទទួល​អំណរ​ឆ្នាំ​ថ្មី​ – CEN