ប៉ូលិស​អាល្លឺម៉ង់​ទប់ស្កាត់បាន ការប៉ុនប៉ង​ធ្វើ​ភេរវកម្ម​នៅ​រដ្ឋធានី Berlin – CEN