អង់គ្លេស​ចង់​បញ្ជូន​អតីត​ចារបុរស​រុស្ស៊ី និង​កូនស្រី ដែល​ត្រូវ​គេ​បំពុល​ទៅកាន់​អាមេរិក​ – CEN