អ្នកណា​ថា​គោ​ល្ងង់​? មើល​វីដេអូ​នេះហើយ ទើប​ដឹងថា​វា​ឆ្លាត​យ៉ាងណា​!! (Video inside) – CEN