កប់​យោបល់ ! យក​ថ្នល់​ធ្វើជា​កន្លែង​រួមភេទ​ (Video inside) – CEN