ថត selfie ដោយ​ចៃដន្យ ក៏​ប្រមាញ់​បាន​ទង្វើ​ថោកទាប​របស់​បុរស​ម្នាក់​ (Video inside) – CEN