មនុស្ស​ព្រៃ​ធ្លាប់​រស់នៅ ១២​ឆ្នាំ ជាមួយ​ឆ្កែចចក និយាយថា វេទនាណាស់​ពេល​វិលត្រឡប់​មក​រស់នៅ​ជាមួយ​មនុស្ស​ – CEN