តើ​ជនជាតិ​ចិន​បង្ហាញ​វត្ត​មាន​ច្រើន​នៅ​ខេត្ត​ព្រះសីហនុ បាន​ប៉ះពាល់​អ្វីខ្លះ ដល់​ជីវភាព​មន្ត្រីរាជការ និង​ប្រជាពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ​រស់នៅ​ផ្ទះ​ជួល​ ដូច​រូបខ្ញុំ​..? – CEN