​ជំនួប​កំពូល​អាមេរិក​-​កូរ៉េខាងជើង នឹង​ប្រព្រឹត្តទៅ “​ក្នុង​ខែ​ឧសភា ឬ​ដើមខែ​មិថុនា​” – CEN