ការបោះឆ្នោត​តំណាងរាស្ត្រ ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ស្របតាម​ច្បាប់​, គ​.​ជ​.​ប ប្រកាស​ឲ្យ​បុគ្គល​ខិលខូ​ច​បញ្ឈប់​សកម្មភាព​ដែល​ខុសច្បាប់​ – CEN