ក្រសួង​ការងារ ចាប់ផ្តើម​យុទ្ធនា​ការបើក​ថវិកា​ដល់​កម្មករ​និយោជិត​៤​រោងចក្រ សរុប ២៥៤២នាក់ ដែល​ថៅកែ​រត់ចោល​ – CEN