អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​សញ្ជាតិ​ចិន ត្រូវបាន​អាមេរិក​កាត់ទោស​ឲ្យ​ជាប់ពន្ធនាគារ ១០​ឆ្នាំ ព្រោះ​តែ​បាន​លួច​… ស្រូវ​ – CEN