រថភ្លើង​ដឹក​អ្នកដំណើរ​ពី​ស្ថានីយ​រថភ្លើង​ភ្នំពេញ​-​ព្រលានយន្តហោះ ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការបណ្ដោះ​អាសន្ន និង​លាបថ្នាំ​ពណ៌​កុំឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ភាន់​ច្រឡំ​ – CEN