ជិះ​ម៉ូតូ​លឿន រអិល​ផ្លូវ​ក្រួស​ដួល​បោក​ក្បាល​ស្លាប់​បុរស​ម្នាក់​ – CEN