ទិដ្ឋភាព​ទាំងស្រុង​នៃ​ការជួយ​សង្គ្រោះ​ទារក​អាយុ ២​ថ្ងៃ ត្រូវ​ឪពុក​ម្តាយ​តិរច្ឆាន​បោះ​ចូល​ក្នុង​បំពង់​លូ​បង្គន់​ (Video inside) – CEN