មេរៀន​មួយ ៖ ក្មេងស្រី​អាយុ ៦​ឆ្នាំ ច្រាន​ប្អូនប្រុស​ខ្លួន​ដែល​ទើប​កើត​ទម្លាក់​ពី​ជាន់​ទី ៦ ចុះ​មក​ដី ហើយ​ពេល​សំឡឹង​មើល​សាកសព​ប្អួន​នៅ​ក្នុង​មឈូស​វា​របូត​មាត់​និយាយថា គួរ​ឲ្យ​ស្អប់​ណាស់ ព្រោះ​តែ​ឯង​គ្មាន​នរណា​រវល់​នឹង​យើង​សោះ​!! – CEN