ហ៊ាន​ដល់​ម្ល៉ឹង​ផង​! ប្អូនស្រី​តាម​ទាន់​បងស្រី​កំពុង​បង្កាត់ភ្លើង​ស្នេហ៍​ជាមួយ​ប្តី មានអី​ចាប់​កាត់សក់​ទាំង​ខ្លួន​ននលគក​បង្ហោះ​ផ្អើល​ហ្វេ​ស​ប៊ុ​ក​ – CEN