នារី​ដ៏ស្រស់ស្អាត​ធ្វើការ​តាម​ផ្ទះ​ស្រុក​គេ ស្វែងរក​ជំនួយ​ពី​អ្នកលេង​អ៊ី​ន​ធើរ​ណេ​ត បន្ទាប់ពី​នាង​ត្រូវ​ថៅកែ​… – CEN