មន្ត្រីនគរបាល​វរៈ​ការពារ​ព្រំដែន​គោក​៦០៣ រិះគន់​មេបញ្ជាការ​វរៈ​ថា ធ្វើជា​មេបញ្ជាការ​គ្មាន​ការអភិវឌ្ឍន៍​និង​គ្មាន​ភាព​រីកចម្រើន​ – CEN