រុស្ស៊ី​រារាំង​អា​មេ​រិច ក្នុង​ការស៊ើបអង្កេត​ការវាយប្រហារ​ដោយ​អាវុធ​គីមី នៅ​ស៊ី​រី​ – CEN