មូលនិធិ​គន្ធបុប្ផា​កម្ពុជា ថ្ងៃ​ដំបូង សមាជិក​ស្ថាបនិក ៥២​រូប ទទួលបាន​ទឹកប្រាក់ ១.២៩០.០០០ដុ​លា្ល​រ និង​៦៨០ លាន​រៀល​ – CEN