ស្ទើរ​ពុំគួរ​ឲ្យ​ជឿ​! ខណៈ​អតិថិជន​ម្នាក់​ទៅ​ដក​លុយ​១០០​ដុល្លារ នៅ​ទូ ATM ធនាគារ​មួយនេះ បែរជា​ប៉ះចំ​ក្រដាសប្រាក់​ឡើង​គេ​អត់​ចាយ​! – CEN