ស្មូម​ចម្លែក​ចាក់​លុយ​គរ​មួយ​ពំនូក រួច​ក្រាប​សំពះ​កណ្តាល​ថ្នល់ ធ្វើ​ឲ្យ​អ្នកដំណើរ​គ្រវីក្បាល​លែង​យល់​តែម្តង​ (Video inside) – CEN