ថ្លែងប្រាប់​ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​វៀតណាម​ថា ​៖ ​ការអភិវឌ្ឍ​ជៀស​មិន​ផុត​ពី​ផលប៉ះពាល់​ខ្លះ​ – CEN