ស្រវឹងស្រា កូន​អកតញ្ញូ​សងគុណ​ឪពុក​បង្កើត​ដោយ​ពូថៅ​ដៃ – CEN