មួយ​សតវត្សរ៍​មុន ពេល​កង់​ជា​យានជំនិះ​ពេញនិយម តើ Songkran នៅ​ប្រទេស​ថៃ​ពេលនោះ​យ៉ាងដូចម្តេច​ដែរ​? – CEN