​វិធានការ​១០​ចំណុច ដើម្បី​ទប់ស្កាត់​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរ ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យចូលឆ្នាំ​ថ្មី​ – CEN