អភិបាល​រាជធានី ចុះ​ពិនិត្យ​មើល​ការធ្វើដំណើរ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ កម្មករ តាម​រថយន្ត​ក្រុង​ទៅ​ស្រុកកំណើត​ដោយ​មិន​យក​ប្រាក់ ក្នុងឱកាស​ចូលឆ្នាំថ្មី​ – CEN