បើក​ឱ្យ​ដំណើរការ​ជា​ផ្លូវការ​រោងចក្រ​កាត់ដេរ​របស់​ជប៉ុន នៅ​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​តាយសេង​២ ក្រុង​បាវិត​ – CEN