រថយន្តក្រុង​កៅឆាយ​ស្ពាន​អាកាសស្តុ​បផ្សារ​ដី​ហុយ​, រដ្ឋ​មន្ត្រី​ព័ត៌មាន​ថា បើក​ភ្លាម​បុក​ភ្លែត​ – CEN