​គ្រប់គ្នា​គិតថា​បុរស​ម្នាក់​ចង​.​ក និង​កំពុង​ត្រដរខ្យល់​នឹង​ដើម​ដូង ប៉ុន្តែ ពេល​ដឹង​រឿង​ពិត អាណិត​ខ្លោចចិត្ត (​មាន​វីដេអូ​) – CEN