ភ្ញៀវ​ជាតិ​ទៅលេង​សង្ក្រាន្ត​និង​រមណីយដ្ឋាន​នៅ​ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ​កើនឡើង​, បន្ទាយឆ្មារ​រៀបចំ​ធំ តែ​ភ្ញៀវ​ថយចុះ​, តាម​វត្ត​ស្ងាត់​ – CEN