រដ្ឋមន្ត្រី​ទេសចរណ៍ ​៖ អង្គរ​សង្ក្រាន្ត ឆ្នាំ​២០១៨ រយៈពេល​៤​ថ្ងៃ ទទួលបាន​ភ្ញៀវ​ជាតិ​-​អន្តរជាតិ ១,៨២​លាន​នាក់​ ​ – CEN